SKLÁDKA ŠTĚPÁNOVICE | Odpadové hospodářství Klatovy

SKLÁDKA ŠTĚPÁNOVICE
Cesta: Titulní stránka > Skládka Štěpánovice

Nabídka

Kontakty

Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.
ul. Dr. Sedláka 782
339 01 Klatovy IV

Tel. 376 312 034
Email: ohmk@cbox.cz

Sběrný dvůr
ul. Dr. Sedláka 782
339 01 Klatovy

Skládka Štěpánovice

Provozní hodiny (celoročně)

Pondělí-pátek: 7.00-14.00

Státem uznané svátky ZAVŘENO

O skládce

Skládka TKO Štěpánovice určená skupinou S-Ostatní odpad s podskupinami S-001 a S-003.

Je vybudovaná a provozovaná v souladu s platnými legislativními předpisy a na základě platného integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Případný negativní vliv skládky na okolní životní prostředí je trvale sledován předepsaným monitoringem, navíc i pomocí bioindikátorů (zimostrázek alpský, čolek…atd.). Pro případné nadbilační srážky je v rámci vodního hospodářství vybudovaná požárně akumulační jímka, řešení je přihlášeno jako užitný vzor u Českého úřadu průmyslových vlastnictví č. zápisu 25081 zveřejněný 27.3.2013 název Odvodňovací systém skládky pro havarijní stav vody.

I po roce 2030 bude mít skládka nezastupitelnou funkci spolu s překládací stanicí a nově vybudovanou technologií na využití odpadu, bude tak vytvořen harmonický celek naplňující požadavky moderní legislativy pro nakládání s odpady.

Pro podnikatele – klienty skládky

Každý klient musí doložit při příjezdu na skládku ZPO (základní popis odpadu). Každý ZPO je nutné vyplnit podle skutečnosti, rozepsat činnosti.

Rovněž je potřeba pro každou stavbu či provozovnu uvést, odkud odpad pochází – příslušné Identifikační číslo provozovny (IČP).

Základní popis odpadu (ZPO)
Průvodka odpadu-čestné prohlášení - dodací list

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Šumava - turistické informace, tipy na výlety, ...