SBĚRNÝ DVŮR | Odpadové hospodářství Klatovy

SBĚRNÝ DVŮR
Cesta: Titulní stránka > Sběrný dvůr

Nabídka

Kontakty

Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.
ul. Dr. Sedláka 782
339 01 Klatovy IV

Tel. 376 312 034
Email: ohmk@cbox.cz

Sběrný dvůr
ul. Dr. Sedláka 782
339 01 Klatovy

Sběrný dvůr

ul. Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy (výjezd z Klatov směr Tajanov)

Provozní doba:

Období:

duben - říjen

listopad - březen

pondělí – pátek

12:00 – 19:00

11:00 – 18:00

sobota

14:00 – 19:00

11:00 – 17:00

neděle

14:00 – 20:00

14:00 – 17:00

Státem uznané svátky ZAVŘENO


Pro koho je sběrný dvůr určen:

Přístup pouze občanům města Klatovy a integrovaných obcí včetně těch, které jsou zapojeny do systému na základě smlouvy uzavřené s městem Klatovy:

 • Bezděkov
 • Černíkov
 • Mochtín
 • Předslav
 • Chlistov
 • Újezd u Plánice
 • Ostřetice
 • Městys Dešenice
 • Lomec
 • Mezihoří
 • Poleň

Občan – fyzická nepodnikající osoba.

Vývoz do sběrného dvora je povolen pouze 1x denně.
(1 kára za osobním vozidlem, 4 ks pneu bez disku na osobu, nábytek ve vhodně rozloženém stavu).

Při příjezdu do sběrného dvora je nutné předložit průkaz totožnosti nebo doklad o zaplacení místního poplatku o nakládání s odpady. V Klatovech podmínka pro uložení odpadu ve sběrném dvoře zdarma.

Co je možné ve sběrném dvoře ukládat: 

Ve sběrném dvoře je možné odkládat odpady, které není možné odložit do nádob na směsný komunální odpad vzhledem k rozměrnosti, hmotnosti, nebezpečným vlastnostem, nebo pro jeho další možné využití-třídění.

Ve sběrném dvoře nelze odkládat odpady s obsahem azbestu (eternit, apod.), ale po předchozí domluvě na skládce Štěpánovice za úhradu.

Sběrný dvůr slouží k odkládání následujících podskupin odpadů:

1501

Papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, kovové obaly, kompozitní obaly, skleněné obaly, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

1701

Beton, cihly, tašky a keramické výrobky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

1704

Kovy včetně jejich slitin, měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo a ocel, cín, směsné kovy, kabely neuvedené pod číslem 170410

170904

Směsné stavební a demoliční odpady

2001

Papír, lepenka, sklo, oděvy, textilní materiály, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záživky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující florfluor uhlovodíky, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, baterie a akumulátory, vyřazené elektrické zařízení, dřevo obsahující nebezpečné látky, dřevo, plasty, kovy

2002

Biologicky rozložitelný odpad, zemina a kameny

200307

Objemný odpad

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Šumava - turistické informace, tipy na výlety, ...