CO S ODPADY | Odpadové hospodářství Klatovy

CO S ODPADY

Nabídka

Kontakty

Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.
ul. Dr. Sedláka 782
339 01 Klatovy IV

Tel. 376 312 034
Email: ohmk@cbox.cz

Sběrný dvůr
ul. Dr. Sedláka 782
339 01 Klatovy

Co s odpady

Co je to odpad

Odpad je movitá věc, která se stala pro vlastníka nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit …(citace zákona)

Co nesmíme s odpady dělat

  • spalovat odpad v kotlích, kamnech a na ohništích. Jejich spalováním vznikají jedy, které následně dýcháme.
  • ukládat popel z uhlí na zahrádky. Popel obsahuje škodlivé látky, které se následně dostávají do potravinového řetězce a dále se uvolňují do podzemních vod.
  • ukládat odpad volně do přírody

Třídění odpadu

A. Využitelné složky komunálního odpadu

Slouží jako surovina pro výrobu dalších výrobků

Papír - ukládá se do modrých zvonů.
Do nádob patří - noviny, popsané papíry, sešity, kartony
Do nádob nepatří - voskované kelímky, mastné papíry, hygienické potřeby, vícesložkové nápojové krabice
Z recyklovaného papíru se vyrábí noviny, obaly na vajíčka, toaletní papír.

Sklo - ukládá se do zelených zvonů
Do nádob patří - prázdné nevratné lahve, čisté sklenice apod.
Do nádob nepatří - drátěné sklo, žárovky, zářivky, porcelán, keramika
Ze střepů se vyrábí lahve, průmyslové sklo

Plasty - ukládají se do žlutých zvonů
Do nádob patří - plastové obaly, fólie, kelímky od jogurtů, PET lahve od nápojů
Do nádob nepatří - molitan, znečištěné PET lahve, guma, polystyrén
Před vhozením PET lahve je nutno ji sešlápnout - tím se vejde do zvonu 5 x více lahví.
Z recyklovaného plastu se vyrábí izolační materiály, dlaždice, střešní krytina, lavičky, přepravky apod.

Kovy
Ukládají se ve sběrném dvoře
Do kovů patří - železné a neželezné kovy (hliník, měď, olovo apod.)
Do kovů nepatří - plechovky se zbytky barev, ledničky, nekovové části plastové, gumové, šamotové vyzdívky kamen.
B. Nebezpečné složky komunálního odpadu

Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností (žíravost, výbušnost, toxicita, infekčnost apod.)

Nebezpečný odpad - lednice, mrazáky, zbytky zaschlých barev, televizory, elektrotechnický odpad, zářivky, výbojky, autobaterie,...

Nebezpečné odpady možno ukládat 2 x do roka při předem medializovaných ohlášených termínech do sběrného dvora - pouze fyzické osoby. Celoročně lze ukládat pouze televizory a autobaterie.

C. Objemný komunální odpad

Rozměrný odpad, který nelze umístit do popelnice - koberce, lina, starý nábytek, sporáky, stavební suť (jedna kára na auto) apod.. Odkládat je možné pro fyzické osoby ve sběrném dvoře, ne však směsný komunální odpad.

D. Zbytkový komunální odpad

Je odpad, ze kterého byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a odpad, který je možné vytřídit. Ukládá se do sběrných nádob (popelnice, kontejnery).

Do popelnice patří - vychladlý popel, smetky, hygienické potřeby, vícesložkové obaly, žárovky.
Do popelnice nepatří - žhavý popel, nebezpečné odpady, využitelné odpady, zemina, sutě, kapalný odpad.

Pro bezproblémový výsyp popelnice při vývozu plnit nádobu tak, aby bylo možno uzavřít víko (nesešlapávat - nelze vysypat), v zimě nedávat vlhký odpad - přimrzá, nelze vysypat.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Šumava - turistické informace, tipy na výlety, ...